Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Avtale

For å oppnå 20 % rabatt ved passering av bomstasjonene tilknyttet E6 Ringebu-Otta må du ha en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker, og du må derfor ha en AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap for å få rabatt. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Jeg ønsker rabatt, men har ikke AutoPASS-avtale idag.

Du må tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap som utsteder AutoPASS-brikker for å få rabatt når du passerer bomstasjonen tilknyttet E6 Ringebu-Otta. På www.autopass.no finner du en oversikt over samtlige utstedere i Norge, eventuelt kan du inngå avtale med E6 Gardermoen-Moelv som utsteder AutoPASS-brikker og tilbyr etterskuddsfakturering av passeringer. 

Jeg har AutoPASS-avtale idag, men ønsker tilleggsavtale med Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS.

Det er ikke nødvendig å tegne en tilleggsavtale med Vegfinans E6 Ringebu-Otta siden dette ikke vil gi høyere rabatt ved passering av bomstasjonen. Du vil med din hovedavtale heller ikke bli belastet for passeringer utover anleggets månedlige passeringstak.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS står for delfinansiering av utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert