Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nøkkeltall

Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker som viser utviklingen de siste årene. Innkrevingen begynte i desember 2016 og første hele år med innkreving er derfor 2017.

Nøkkeltall 2021

100000000

Driftsinntekter

1000000

Driftskostnader

1000000000

Langsiktig gjeld

1000000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Langsiktig gjeld i mill

Antall passeringer i mill


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av driftsinntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS står for delfinansiering av utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert