Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om E6 Ringebu-Otta

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta består av flere etapper:

Utbyggingsetappe 1 er Frya-Sjoa. Utbyggingen av den 33 km lange strekningen startet i juni 2013 og skal være ferdig i slutten av 2016.

Videre utbygging av etappe 2. De neste utbyggingsstrekningene på E6 i Gudbrandsdalen ligger sør og nord for ny E6 Frya-Sjoa, nærmere bestemt Ringebu-Frya (ca 10 km) og Sjoa-Otta (ca 12 km). Tidspunkt for bygging av disse strekningene er foreløpig ikke avklart og vil avhengig av prioritering i Nasjonal Transportplan 2018-2023.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS står for delfinansiering av utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert