Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E16 Åsum38 kr30,40 kr
Fv. 175 Åsum19 kr15,20 kr
Fv. 250 Fulu19 kr15,20 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

15.30%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Etter at Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet i 1998 har E16 hatt sterk trafikkvekst og fått større betydning i det overordnede vegnettet. E16 er landets tredje viktigste vegforbindelse mot Sverige. Ny E16 skal erstatte den gamle, som i framtiden skal fungere som lokalveg.

Utbyggingsprosjektet omfatter strekningen Kløfta – Kongsvinger og er delt inn i følgende delstrekninger

  • Kløfta - Nybakk (Ferdigstilt, bompengeinnkreving avsluttet)
  • Nybakk - Slomarka (Reguleringsplan)
  • Slomarka - Kongsvinger (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)

Prosjektet Slomarka - Kongsvinger omfatter strekningen fra Kurusand i Kongsvinger til Slomarka i Sør-Odal og er om lag 16,5 km lang.

Ny trasé vil bedre situasjonen for trafikken mellom Oslo og Kongsvinger/Sverige, og vil føre til redusert ulykkesrisiko både på eksisterende Rv2 som blir lokalveg med gang- og sykkelvegfunksjon, og på ny E16.

Foto: Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune
Flyfoto: Jon Ivar Søhus/Statens vegvesen
Flyfoto: Jon Ivar Søhus/Statens vegvesen
Foto: Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune
Flyfoto: Jon Ivar Søhus/Statens vegvesen
Flyfoto: Jon Ivar Søhus/Statens vegvesen